Børn og adfærd

Børn og adfærd

Forfatter: Helen Adolfson, Maria Elmfeldt Öhrskog

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Udgivelsesår: 2009


Beskivelse

Ethvert barn kan have brug for hjælp til at finde den "rette vej" mod en god adfærd. Denne bog forklarer på en enkel og lettilgængelig måde, hvilke metoder og strategier man kan anvende i mødet med barnet og i konkrete situationer i hverdagen.

Uafhængig af problemets karakter er det vigtigt, at alle i barnets omgivelser har en fælles og positiv tilgang. Flere års forskning og klinisk arbejde har vist, at dette har stor betydning i forhold til at give barnet en tydelig struktur og lykkes med at ændre en problemadfærd. Det gælder især for de børn, som let bliver vrede, er impulsive og har svært ved at stoppe op og overveje konsekvenserne af det, de gør, fordi en sådan adfærd ofte fører til irettesættelser og negative reaktioner fra omgivelserne.

Børn og adfærd er en bog, hvis sigte er at øge forståelsen for, hvordan man som voksen kan hjælpe børn med særlige behov og samtidig skabe en positiv udvikling af barnets evner. Bogen tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Denne terapiform har vist sig at være særlig brugbar til at skabe ønskede adfærdsændringer hos børn med særlige behov. Indledningsvis giver bogen en indføring i teorien bag kognitiv adfærdsterapi, og denne del understøttes af illustrative modeller og eksempler.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere og forældre, men alle voksne, der har med børn at gøre, kan have nytte og glæde af den pædagogik, som præsenteres.