Det eksplosive Barn

Det eksplosive Barn

Forfatter: Ross W. Greene

Forlag: Forlaget Pressto

Udgivelsesår: 2010


Beskivelse

"Det Eksplosive Barn" er en praktisk brugsbog med eksempler og konkrete anvisninger på, hvordan man praktiserer Samarbejdsbaseret Problemløsning i hverdagen.

Den henvender sig til forældre, pædagoger, lærere og andre faggrupper, der arbejder med børn med opmærksomheds-forstyrrelser

Forfatteren Ross W. Greene har mange år forsket i, hvordan hyperaktive eller eksplosive børn kan hjælpes. Det er omsat til behandlingsmetoden Samarbejdsbaseret Problemløsning, som beskrives i bogen "Det Eksplosive Barn". En metode, der må betegnes som et afgørende gennembrud i behandlingen af disse børn.

Metoden er enkel og bygger på dialog: Forældre eller behandler skal anerkende barnets behov og at barnet ikke er i stand til at reagere anderledes, når omgivelserne ikke umiddelbart kan opfylde dets behov eller ønske.