Website logo

Til dig med autisme eller Aspergers Syndrom

div class="henv">

Mit liv med angst og autisme

Personlig blog fra ung kvinde med autisme.

Til forældre og øvrige familie

Autismeforum til forældre som har børn med autisme

Forældregruppe, hvor man kan udveksle viden og erfaring og finde støtte. Lukket gruppe.

Teenagere med ADHD, autisme eller lign.

Forældregruppe til dem med teenagere med ADHD, autisme og lign.

Gruppe KUN for forældre med unge der har autisme, 14 år og op.

Gruppen er udtænkt som et forum, og KUN for forældre til børn/unge fra 14 år og op som har fået en autisme diagnose, og evt. med div. tillægsdiagnoser.

Autisme forældregruppe

Gruppe for forældre til børn med autisme. Lukket gruppe.

Gruppe for mødre til piger med autisme

En gruppe for MØDRE til PIGER med autisme, og de problemer der er særlige for netop denne gruppe. Lukket gruppe.

Autisme, Trekantsområdet

Et forum, som består af forældre, pårørende og fagpersoner som har berøring med børn med autisme spektrum udfordringer i Trekantsområdet. Lukket gruppe.

Forældre til børn med infantil autisme

En gruppe for forældre til børn med diagnosen Infantil Autisme.

Nødråb! Børn med ADHD/Asperger, autisme svigtes af "systemet"

Gruppen oprettes for at skabe en offentlig debat om de mange børn og unge der svigtes af det kommunale system. Lukket gruppe.

Inklusionsbørn i folkeskolen

Denne gruppe er oprettet med det formål at kunne søge råd og vejledning om praktiske såvel som juridiske aspekter af det at have et barn med specielle behov i den danske folkeskole. Lukket gruppe

Inklusion og specialpædagogik i praksis

Susan Gulstad deler sin spec. pæd. erfaring ift. børn/unge med særlige behov, herunder autisme, ADHD og lign. udviklingsforstyrrelser. Til din inspiration..

Problemløsende inklusion

Problemløsende Inklusion Handler om hvordan vi kan indrette vores skoler og institutioner, undervisning og aktiviteter, så de giver alle børn mulighed for at gøre det godt

HandicapBarn - netværk for forældre med et specialbarn

yheder, debatfora, links mm - side om handicappede børn. Opslag og arrangementer skal skrives på HandicapBarn.dk, som er en del af HandicapPortal.dk

Forældre til børn med infantil autisme og retardering.

Denne gruppe er tiltænkt forældre der har et barn, som har infantil autisme og en retarderingsgrad.

Mor til autist

Støtte, styrke & strategier til mødre med autistiske børn

Til alle

Vidensbankens Facebookgruppe

Gruppen er lavet med det formål at få så meget input som muligt fra alle, så vidensbanken kan blive så vidende som mulig.

Landsforeningen autisme

Landsforeningens Facebookgruppe.

Landsforeningen Autisme, Kredsforening Østylland

Informations og kontakt side for Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland.

Landsforeningen Autisme, Kredsforening Sønderjylland

Gruppen udbreder kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører. Repræsenterer de interesser overfor samfundet som mennesker med ASF har. Støtter og vejleder forældre, søskende og ægtefæller til mennesker med ASF.

Aspergers syndrom Danmark

Gruppe for dem, der er berørt af Aspergers syndrom.

Autisme og kommunen

Gruppen er et forum, hvor autister og deres nærtstående kan udveksle viden og erfaringer omkring samarbejdet med kommunen.

Autisme community: Viden, forståelse, redskaber

Gruppen indeholder viden, forståelse og redskaber til trivsel.

Børn og forældre med autisme på Sjælland og Lolland Falster

Gruppen henvender sig til dem, der bor i region sjælland og resten af sjælland,

Team Agape

Team Agape er et netværk, som er startet af psykologer, sygeplejersker, lærere, pædagoger og forældre, som allesammen er tilknyttet Psykologisk Ressource Center og har et hjerte for personer med autisme, Aspergers syndrom og/eller ADHD. Team Agape har som formål at udbrede kendskabet til og brugen af alle Lifewave produkterne.

DUKH

DUKH's Facebookside. DUKH giver uvildig og gratis rådgivning til borgere med handicap og deres pårørende om lovgivningsforhold på handicapområdet.