Website logo

Publikationer fra Socialstyrelsen

"Jeg er jo den, jeg er" - En interviewundersøgelse om ADHD og udsathed

Rapport fra Socialstyrelsen udarbejdet i forbindelse med projekt "Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD."

Sundhedsstyrelsens publikationer

BH Pharmas pjecer

Kvinder og piger med ADHD

Pjecer fra ADHD Foreningen

Specielt om børn og unge

Specielt om voksne

Andet