Website logo

Til alle

Til voksne med ADHD

Til forældre med børn med ADHD

Anders Dinesen

Anders temaer er: Rummelighed, barndom, ADHD, autisme, udviklingsforstyrrelser og skolepolitik