Website logo

ADHD organisationer

div class="henv">

ADHD Foreningens lokalafdelinger

ADHD foreningen har lokalafdelinger rundt om i landet. Her er listen med link

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen - ADHD

Socialstyrelsens side om ADHD

VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud.

Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer

DH består af flere medlemsorganisationer og beskæftiger sig med handicappolitik.

Dansk Handicapforbund

Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle

Dansk Handicapråd

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.

Sammenslutningen af Unge Med Handicap

En politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap, der arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver handicap.

Interesseorganisationer

SIND

Landsforeningen SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.

Sind ungdom

SIND Ungdom arbejder for at skabe et frirum til unge psykisk sårbare og unge pårørende, hvor man kan lære af hinanden og bryde den ring af ensomhed og tomrum, som man kan føle. Vores mål er at modvirke tabuisering af psykiske problemer og ensomhed blandt de unge.For 16-35 årige.

Ventilen

Ventilen er en frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge. Derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed.

Foreningen Livsnettet

Foreningen Livsnettet er en landsdækkende non-profit forening baseret på frivillighed, der henvender sig alle, der gennemgår svære perioder eller livsforandrende omstændigheder, f.eks. syge, handicappede og ikke mindst pårørende. De tilbyder mulighed for at, alle gratis, trygt og uforpligtende kan være inkluderet i et socialt fællesskab når livet føles svært. De tror på, at støtte, sparring og hjælp-til-selvhjælp er altafgørende for at komme videre når livet føles “op ad bakke”.

Andre organisationer

Landsforeningen af fleks- og skånejobbere

LAFS er en interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere. Deres formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for fleks- og skånejobbere.

Kommunernes Landsforening

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.